Wykonamy dla Państwa pomiary natężenia i równomierności oświetlenia ogólnego i na stanowiskach pracy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami PN-EN 12464
Zakres badań i pomiarów natężenia oświetlenia:
Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia na stanowisku pracy
Pomiary oświetlenia pola zadania i pola otoczenia zadania
Pomiary oświetlenia ogólnego

Przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej – protokołów z przeprowadzonych prac
Weryfikacja wyników z wymaganiami norm: PN-EN 12464-1:2012

Pomiary oświetlenia wedłóg normy PN-EN 12464
Zapewnienie odpowiedniej ilości światła odgrywa kluczową rolę w dobrej organizacji stanowiska pracy. Dlatego przedsiębiorcom, zakładom i instytucjom naukowym oferujemy profesjonalne pomiary oświetlenia, dzięki któremu stworzą przyjazne pracownikom środowisko pracy, spełniające jednocześnie wszelkie stawiane przez prawo wymagania.
Zakres pomiarów oświetlena
Dokonywane przez nas pomiary oświetlenia to między innymi natężenie i równomierność oświetlenia.
Zajmujemy się zarówno instalacjami ogólnymi, jak i mniejszymi – znajdującymi się przy konkretnych stanowiskach pracy.